La société sans père

Assaig del psiquiatra holandès A. De Willebois, del 1985 ara reeditat, que conserva la seva plena actualitat car recull tota la problemàtica social actual: igualitarisme ideològic, construcció de la identitat sexual, la importància dels referents paterno-maternals, la sexualitat dissociada, l´exercici de l´autoritat. De diagnòstic dur, serveix per posar en qüestió els actuals esquemes culturals i identitaris. Bon lligams entre el rebuig del pare i rebuig social a Déu en la cultura política contemporània. Proposta d´alguns remeis a aquesta carència, en la projecció social.

Comanda fácil a Àmazon: https://www.amazon.fr/Societe-Sans-Pere-Alexandre-Willebo/dp/2878101049