BENVINGUDA

El jove Karol Wojtyla, familiarment Lolek, tingué sort amb els seus mestres. Aquell que ell trobà més transcendental per a la seva vida fou el jove sacerdot Edward Zacher, doctor alhora en astrofísica i en teologia. El pare Zacher els ensenyava religió però sovint es desviava del tema duent als seus alumnes als misteris de les galàxies i del microcosmos. Però per damunt de tot, els ensenyà a pensar, a aplicar-se en l´estudi amb profunditat i rigor sempre amb l´objectiu de demostrar que el coneixement basat en la veritat mai descarta Déu, ans al contrari, ensenya humilitat davant del Creador. Altres mestres li ensenyaren el seu amor i fascinació per la llengua polonesa i els grans literats nacionals –professor Forys-, el domini dels clàssics grecs i llatins o l´entusiasme pel teatre i la poesia. I animant-lo a submergir-se en totes aquestes disciplines i a pensar per sí mateix,  l´animaren a no ser un espectador del món si no més aviat a convertir-se en protagonista de la seva pròpia vida i per aquest camí en protagonista de la història.
Totes les persones que han tingut tracte amb mi, especialment els joves, m´han sentit moltes vegades repetir un axioma esdevingut gairebé una obsessió en la meva línia de pensament, i això és, que la persona es construeix damunt tres pilars: ha de viure de les seves conviccions, aquestes l´han de dur a fer eleccions i d´aquestes eleccions n´ha d´assumir les responsabilitats. Conviccions, eleccions, responsabilitat. És l´exercici de l´home lliure.
L´objectiu del projecte que avui endeguem amb “L´ideal cristià” té com a finalitat ensenyar a pensar a tota una generació que no té com a hàbit aquest exercici de llibertat personal. La globalització dels mitjans, les característiques dels estudis superiors mancats d´universalitat, el monopoli de les línies de pensament únic i hegemònic han deixat empremta en les generacions més joves. I per extensió, han condemnat l´anunci cristià a la marginalitat. El petit grup d´autors d´aquesta pàgina ens proposem per una banda a contribuir amb una ben marcada línia de pensament humanista cristià a fer presència en la xarxa, tot ajudant els joves en la seva formació integral, però ensems amb propostes i accions que facin present la llavor i el regne del Crist en la nostra societat. Tots som i volem ser, en diversos nivells i intensitats en raó de l´edat i la nostra dedicació professional, no només protagonistes de les nostres vides, sinó al mateix temps protagonistes de la historia i del futur de la nostra societat.
Us exhorto a posar de la vostra part el millor al servei d´aquesta tasca. I que tant com pugueu contribuïu a la missió apostòlica a la que us animo amb la sempre viva il.lusió d´un sacerdot, jo mateix, convençut que aquesta tasca pedagògica serà un dels millors valors de les nostres vides. Amunt germans, fem nostra via!

 

Mn. Francesc M. Espinar Comas
Rector del Fondo de Santa Coloma
Consiliari Guies i Scouts d´Europa- Catalunya

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *